Kwaliteit

Het Nederlandse taal- en cultuuronderwijs van de Nederlandse School staat onder toezicht van verschillende autoriteiten en onze lessen en methodes zijn altijd conform de meest recente voorschriften en kwaliteitseisen. Daarnaast worden wij gecontroleerd en ondersteund door:

Ondersteuning van stichting NOB


Onze school is aangesloten bij de Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland (NOB). In opdracht van het Ministerie van OCW ondersteunt de stichting NOB aangesloten scholen met onder andere aangeschafte producten/licenties (zoals Nieuwsbegrip), door NOB ontwikkelde materialen (zoals de NTC-Leerlijn), de professionalisering van leerkrachten (via onder andere Webinars, kennisclips en de jaarlijkse bijscholing) en uitwisseling van collega's wereldwijd via het netwerk en ondersteuning door onderwijskundig en bestuurlijke adviseurs. 

Klik hier om meer te lezen over het NOB.

De onderwijsinspectie


Onze school staat onder toezicht van de Nederlandse Onderwijsinspectie, mede namens de Vlaamse Onderwijsinspectie. De Onderwijsinspectie voert iedere 4 jaar een inspectie. Meest recentelijk heeft de Onderwijsinspectie uit Nederland onze drie schoollocaties in Zuid-Californië bezocht en een inspectierapport geschreven dat u hier kunt lezen. 

Meer informatie over de Onderwijsinspectie in het buitenland kunt u hier lezen.

28NB_DEFINITIEF RAPPORT_POKOBTL_298393-105966 (1).pdf

Cito


Naast de methodegebonden toetsen voor ons basis- en voortgezet onderwijs nemen wij ook elk jaar de toetsen aangeboden door het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling (Cito) voor het basisonderwijs af, zoals AVI, begrijpend lezen, spelling en woordenschat. De Citotoetsen geven ons een goed idee van hoe de leerlingen zich ontwikkelen en waar wij, indien nodig, moeten bijsturen. 

Meer informatie over Cito kunt u hier lezen.

De Taalunie

De Taalunie ontwikkelt en stimuleert beleid voor het Nederlands in Nederland, Vlaanderen en Suriname, en ondersteunt het Nederlands in de wereld. De taalunie verzorgt het CNaVT examen.

Meer informatie over de Taalunie kunt u hier lezen.